Programi i seminari

Studenti i odrasli

Program traje 10 nedelja. Namenjen je svima onima koji žele da unaprede svoje veštine učenja, pamćenja, fokusa, motivacije, organizacije, logičkog zaključivanja, analitičkog razmišljanja itd. Ukratko svima onima koji žele da skrate vreme učenja i studiranja, kao i da razviju veštine koje su od suštinske važnosti za lični napredak.

Institut Leonida je mesto gde je iskustvo dugo već 12 godina u radu sa studentima, njihovoj motivaciji i razumevanju problema sa kojima se susreću. To je dalo rezultate i proveren kvalitet koji se manifestuje ubedljivo najvišim ocenama i rekordnom prolaznošću na svim kolokvijumima i ispitima! Cene naših kurseva su vrlo pristupačne. 

Motivisanost nije osećaj kao da te nešto gura ka tvojim ciljevima, već kao da te vuče. Put ka tvojim velikim snovima i ciljevima je pretežak ukoliko moraš konstantno da se motivišeš da guraš napred!

Bez obzira koliko si uspešan uvek postoji još jedna stepenica ka boljoj verziji tebe.

Mi smo jedina škola na Balkanu koja je sertifikovana lično od izumitelja mapa uma i najvećeg svetskog stručnjaka na polju brzog čitanja i mnemotehnika, legendarnog Tony Buzan-a. Naši polaznici nakon završenog kursa i položenog testa dobijaju sertifikat koji su potpisali lično Tony Buzan i Chris Griffiths. Taj sertifikat će im biti veoma korisna stavka u ličnoj biografiji.