Jedina škola na Balkanu koja je sertifikovana

lično od izumitelja mapa uma i najvećeg svetskog

stručnjaka na polju brzog čitanja i mnemotehnika

Tony Buzana

Jedina škola na Balkanu koja je sertifikovana

lično od izumitelja mapa uma i najvećeg svetskog

stručnjaka na polju brzog čitanja i mnemotehnika

Tony Buzana

Leonida

O nama

Institut za edukaciju i lični razvoj Leonida se već punih 12 godina bavi pružanjem praktičnih znanja koja će unaprediti intelektualne kapacitete naših polaznika. 

Mi smo najkompletnija edukativna institucija u regionu koja se bavi intelektualnim razvojem ličnosti, tako da sva naša iskustva u brojnim programima doprinose boljem kvalitetu svakog pojedinačno! 

Naši najmlađi polaznici su uzrasta već od 6 godina, a najstariji su već profesionalci u svom poslu, tako da je institut svoju ponudu posebno prilagodio potrebama različitih starosnih grupa. 

Za naše polaznike smo kreirali visokokvalitetne kurseve koristeći najmodernije metode nastave po uzoru na najsavremenije privatne škole sveta. Glavna prednost našeg instituta je to što negujemo individualni pristup svakom polazniku i pružamo garanciju na uspeh. To znači da svi naši polaznici mogu potpuno besplatno ponovo da slušaju bilo koji program, ukoliko iz bilo kog razloga nemaju zadovoljavajuće rezultate. To je malo verovatno, ali je svakako nešto što se uklapa u ideju našeg instituta: Kvalitet na prvom mestu!

Genius program

Institut za edukaciju i lični razvoj Leonida je jedina obrazovna institucija na Balkanu koja je sertifikovana lično od izumitelja mapa uma, legendarnog Tony Buzan-a. Osnivač našeg instituta, Damir Gavrilović, jedan je od nekolicine ljudi u svetu koji su nakon položenih testova i održanih predavanja po strogim standardima OpenGenius korporacije, dobili licencu Mater instruktora za sve 3 oblasti. Posećivao je predavanja u Engleskoj koja je držao lično Tony Buzan, koji mu je preneo svoje iskustvo dugo 40 godina. Naši polaznici nakon završenog kursa i položenog testa dobijaju sertifikat koji su potpisali lično Tony Buzan i Chris Griffiths. Taj sertifikat će im biti veoma korisna stavka u ličnoj biografiji.

Mentalna aritmetika i Matematika brzinom misli

Želeći da za svoju decu napravimo jedinstven program koji bi doprineo njihovom razvoju, sa puno ljubavi i pažnje smo osmislili svaki segment nastave koristeći iskustvo prestižne svetske škole mentalne aritmetike Mastermind Abacus od koje smo i sertifikovani. 

Naš tim

Naš tim čine profesionalni predavači, školovani pedagozi i psiholozi, mladi i ambiciozni ljudi koji pre svega vole rad sa decom i studentima. Naši predavači poseduju međunarodne sertifikate iz oblasti kojima se bave kao i neophodno višegodišnje iskustvo u radu sa decom, učenicima i studentima.

DAMIR GAVRILOVIĆ
Osnivač Instituta za edukaciju i lični razvoj „Leonida“. Proteklih 15 godina posvećen je radu sa studentima. Obučio je preko 5000 studenata i pomogao im da sa lakoćom savladaju najteže ispite.

Prepoznavši teškoće studenata da savladaju obimno fakultetsko gradivo, nedostatak motivacije, organizacije i neiskorišćenost njihovog intelektualnog potencijala razvio je i patentirao brojne mentalne tehnike koje su se pokazale izuzetno delotvornim, pa njegovi studenti imaju izuzetne rezultate.

Strastveni je putnik i avanturista, u konstantnoj potrazi za novim načinima da unapredi sebe i ljude sa kojima se susreće pohađao je brojne kurseve, programe i seminare, od Anthony Robbins-a do Tony Buzan-a.

Više od decenije priprema studente za ispite iz Matematike i Statistike, i uspešno vodi seminare motivacije i organizacije života i učenja.
KRISTINA GAVRILOVIĆ
Kristina Gavrilović nosilac je Vukove diplome, kao izraz priznanja za ostvarene vrhunske rezultate u osnovnoj i srednjoj školi.

Kao aktivista Crvenog krsta Srbije Kristina je doprinosila povećanju nivoa informisanosti populacije Srbije iz posebnih oblasti, kao što su: trgovina ljudima, bolesti zavisnosti i polno prenosive bolesti. Još kao student osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu zaposlila se na poziciji predavača u Institutu za edukaciju i lični razvoj Leonida.

Master studije je završila na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, studijski program Marketing menadžment, sa prosečnom ocenom 10.0.

Kristina je doktorand Beogradske bankarske akademije, a početkom 2020. godine birana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije.

Tokom studija ispoljila je analitičke sposobnosti i smisao za prenošenje znanja, a prema ostvarenim rezultatima na studijama uvrstila se u grupu prvih 5% studenata.

Zahvaljujući svome zalaganju, visokom nivou posvećenosti u obavljanju radnih zadataka, pedagoškim sposobnostima, Kristina Gavrilović je već 2018. godina unapređena na poziciji marketing menadžera u Institutu Leonida, u kojem uporedo radi i kao predavač.
DARKO NIKOLIĆ
Uspešno je završio dva fakulteta, Pravoslavni bogoslovski fakultet kao diplomirani teolog i Fakultet za psihologiju kao diplomirani psiholog, gde je svojim radom i trudom postao student generacije. Dva puta je bio na prijemu kod predsednika države kao najbolji student fakulteta. Za sada ima jedan objavljen i prezentovan rad na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Psihološka istraživanja učenja i ponašanja“. Već šest godina, aktivni je član Psihološkog savetovališta za mlade. Učesnik mnogobrojnih seminara na temu obrazovanja i vaspitanja dece i mladih. Godinu dana je bio angažovan u oblasti socijalne zaštite, u radu sa decom i omladinom, kao i u službi za odrasla lica.

Ljubitelj je sporta i folklora koji je aktivno trenirao osam godina te je putujući, sa prijateljima i članovima KUD-a, po celoj Srbiji i van nje ostala ljubav prema putovanjima i svaku priliku koristi da upozna nova i egzotična mesta.

Voli da radi sa decom i omladinom jer čvrsto veruje da su svi oni rođeni geniji, samo im treba pomoći da otkriju potencijale koje poseduju i da iste iskoriste. Rad sa njima mu daje dodatnu snagu i motivaciju za njegovo usavršavanje i napredovanje. Predavač je Tehnika pamćenja i Mapa uma.
FILIP ŽIVKOVIĆ
Master inženjer kvaliteta koji je oduvek gajio veliku ljubav prema jezicima i shvatio da upravo time želi da se bavi. Proveo je godinu dana u Dominkanskoj Republici gde je u osnovnoj školi obučavao lokalno stanovništvo i prenosio im svoje znanje engleskog jezika.

Poslednje dve godine bavi se predavanjem engleskog i španskog jezika. Saradnju je ostvario sa globalno prisutnim školama kao što su: Learnlight, Blazaar i iTutor Group gde je sa prosečnom ocenom 10.0 ušao u tim najboljih predavača. Za ovo vreme imao je priliku da se susretne sa više od 4000 učenika, uzrasta od tri do 78 godina. Zahvaljujući ovom iskustvu, u stanju je da prilagodi svoj način predavanja i na najbolji način pomogne svakom učeniku.

Komunikativan, nasmejan, organizovani avanturista i svetski putnik koji veruje da svako može da ostvari sve što zamisli uz dovoljno uloženog truda.

Usavršavanje i sticanje znanja su ključ uspeha koje vam niko nikada ne može oduzeti.
Previous
Next