Leonida

Programi i seminari

NLP u organizaciji života i učenja

ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE

Seminar organizacije života i učenja koji smo razvili po programima najvećih svetskih autoriteta iz ovih oblasti, ima za cilj da Vam kroz niz NLP tehnika i kratkih dnevnih rituala omogući da se razvijate u svim najvažnijim životnim oblastima. Ovaj trening omogući će Vam da organizujete proces učenja na najefikasniji način tako da imate dovoljno vremena za sebe i stvari koje su vama lično najvažnije!

Mi smo jedina škola na Balkanu koja je sertifikovana lično od izumitelja mapa uma i najvećeg svetskog stručnjaka na polju brzog čitanja i mnemotehnika, legendarnog Tony Buzan-a. Naši polaznici nakon završenog kursa i položenog testa dobijaju sertifikat koji su potpisali lično Tony Buzan i Chris Griffiths. Taj sertifikat će im biti veoma korisna stavka u ličnoj biografiji.

Konačno se organizuj, nauči kako da učiš i postani inspiracija!

Prosečan raspon pažnje zlatne ribice, koja je poznata po svojoj nesposobnosti da se fokusira, je devet sekundi. Prema studiji Microsoft korporacije, mladi danas generalno gube koncentraciju nakon samo osam sekundi, što ukazuje na sve veći uticaj digitalizacije na naš mozak.

Studija takođe ukazuje na ogroman uticaj mobilnih telefona. Na primer, 77% ispitanika starosti od 18 do 24 godine odgovorilo je sa „Da“ na pitanje: „Kada ništa ne preokupira tvoju pažnju, da li je telefon prva stvar koju ćeš uzeti“.

U današnje vreme, pod uticajem Facebooka, Instagrama, You Tube-a i ostalih digitalnih sadržaja koju su svuda oko nas, problem fokusa i organizacije veći je nego ikad.

Iako, osećaj praznine koji u sebi imamo postaje sve jači nakon većeg broja sati provedenih na internetu ili uz igrice, često je teško odupreti se digitalnim iskušenjima.

Zbog toga je danas, više nego ikada ranije, važno da naučimo tehnike i načine kako da kažemo: „Ne“ satima provedenim pred ekranima, besmisleno surfujući internetom ili igricama. Zbog toga je izuzetno bitno da proces učenja organizujemo na zanimljiv način koji je našem mozgu prirodan, kako bismo na najbrži i najlakši način ostvarili najbolje rezultate. Organizacija života od izuzetne je važnosti ne samo za srednjoškolce već i za osnovce.

Šta mogu da očekujem nakon seminara?

Seminar organizacije života i učenja koji smo razvili po programima najvećih svetskih autoriteta iz ovih oblasti, ima za cilj da kroz niz NLP tehnika i kratkih dnevnih rituala omogući osobi da se razvija u svim najvažnijim životnim oblastima. Ovaj trening omogući će osobi da organizuje proces učenja na najefikasniji način tako da za najkraće vreme postigne maksimalne rezultate i na taj način maksimizira svoje slobodno vreme, koje će nakon seminara naučiti da na kreativan i zanimljiv način iskoristi za lični razvoj. Proći ćemo kroz posebne NLP procese i tehnike uz pomoć kojih ćete biti u stanju da promenite Vaše destruktivne navike i uverenja i zamenite ih pozitivnim.

U delu seminara vezanom za organizaciju učenja primenićemo sva stečena znanja iz brzog čitanja, mapa uma i mnemotehnika kako bismo kreirali najefikasnije strategije učenja koje podrazumevaju sve faze učenja: planiranje, selekciju, povezivanje, obnavljanje i izlaganje.

Nakon seminara organizacije života i učenja osoba će biti u stanju da:

1. organizuje svoje vreme na najproduktivniji način
2. se oslobodi negativnih uverenja i da ih zameni pozitivnim
3. napravi detaljan plan organizacije za dan, nedelju, mesec i godinu
4. nauči da svoje slobodno vreme koristi na pravi način i na stvari koje su od suštinske važnosti za lično zadovoljstvo
5. definiše najvažnije životne kategorije na kojima treba raditi, kako bi u dugom roku bili istinski zadovoljni
6. po potrebi koristi unutrašnje izvore motivacije kako bi i u trenucima kada je teško mogla da ostvari sve željene rezultate
7. kreira strategije učenja na najefikasniji način tako da vreme koje je potrebno za savladavanje nekog gradiva značajno smanji

Kome je namenjen seminar?

Seminar je namenjen i posebno prilagođen različitim uzrastima.

Učenicima nižih razreda osnovne škole od 8 – 11 godina

Seminar će omogućiti da savladaju osnovne koncepte organizacije vremena i učenja, mnogo pre nego što ozbiljniji problem i nastane.Učenicima viših razreda osnovne škole od 12 – 15 godina

Kao i srednjoškolcima seminar će pomoći da pored stalno rastućih obaveza u školi, pronađu vremena za stvari koje su za njih istinski važne kao što su trening, rad na sebi, prijatelji, porodica.

Važni podaci o seminaru:

Mi smo jedina škola na Balkanu koja je sertifikovana lično od izumitelja mapa uma i najvećeg svetskog stručnjaka na polju brzog čitanja i mnemotehnika, legendarnog Tony Buzan-a. Osnivač našeg instituta, Damir Gavrilović, jedan je od nekolicine ljudi u svetu koji su nakon položenih testova i održanih predavanja po strogim standardima OpenGenius korporacije, dobili licencu Master instruktora za sve 3 oblasti. Posećivao je predavanja u Engleskoj koja je držao lično Tony Buzan, koji mu je preneo svoje iskustvo dugo 40 godina. Naši polaznici nakon završenog kursa i položenog testa dobijaju sertifikat koji su potpisali lično Tony Buzan i Chris Griffiths. Taj sertifikat će im biti veoma korisna stavka u ličnoj biografiji.

Trajanje seminara:

Seminar se održava vikendima, 2 dana po 6 sati, uz odgovarajuće pauze.

Datum održavanja: septembar 2020.
Lokacija: Beograd

Mega popust

Pozovite nas i saznajte više: 065 36 000 63.

Close Menu